Gezond en vitaal wonen aan de Waal

Wonen in de Waalhoven, direct aan de dijk langs de rivier, voelt voor iedereen als een voorrecht. Met de ongeremde natuur van de uiterwaarden en het natuurlandschap in je voortuin en het historische centrum van Nijmegen aan de overkant. De Waalhoven wordt een veelzijdige plek om te wonen, op het snijvlak tussen landschap en stad. Waar je samen fruit plukt in de boomgaard, barbecuet in een binnenhof of de energie van de stad opzoekt aan de overkant van de rivier. Een omgeving die uitnodigt tot bewegen en gezond leven.

image alt

Stedelijk en groen

De Waalhoven ligt in het prachtige Waallandschap en de uiterwaarden, met vele vogelsoorten en een plantenrijkdom, moerassen en plassen. Een plek die respect verdient. Wonen in de Waalhoven betekent dan ook stedelijk wonen, dicht bij de reuring, omringd door de bestaande natuur en groene hoven.

De hoogwaardige architectuur wortelt met groene voeten in het struinlandschap en het rivierenlandschap gaat hand in hand met de stad. De Waalhoven wordt een vitale en duurzame wijk, met energiezuinige (en energie neutrale) woningen en ruimte voor duurzame mobiliteit, die bereikbaar is voor iedereen.

Urban sports tussen de koeien

De Waalhoven wordt een prettige leefomgeving, waarin een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd. Met het urban sports park, en wandel- en fietsroutes, is er voor iedere leeftijd iets wat aanzet tot meer en gezonder bewegen. Hier vind je ‘urban vibes’ in de natuur: klompenpaden langs het urban sports park, Schotse hooglanders naast de woontorens en Waalstrandjes op steenworp afstand van winkels, horeca en musea. In en tussen de hoven is overal het landschap dat verbindt en waar mensen elkaar ontmoeten.

image alt

Samen op jezelf

Sociale cohesie, veiligheid en oog voor elkaar zijn belangrijk in De Waalhoven. Bewoners zijn betrokken met wat er in hun omgeving gebeurt en zorgen voor elkaar. Bakfietsen, auto’s, onderhoud en zorg worden met elkaar gedeeld en er is aandacht en ruimte voor collectiviteit.

Bijvoorbeeld de boomgaard, binnentuinen, collectieve moestuintjes en de buurtwoonkamer nodigen uit tot spontane en informele ontmoetingen; van sociale gesprekjes en samen fruit plukken tot buurt-barbecues. In de gezellige buurtsfeer is samen voor elkaar de norm, maar kun je ook lekker ongestoord op jezelf zijn.

Een breuklijn die alles verbindt

Dwars door het plan, van noord naar zuid, loopt de breuklijn. Een pad dat alle enerzijds alle hoven verbindt met elkaar en het tussenliggende landschap en anderzijds de scheidslijn vormt tussen de beneden-hoven en de boven-hoven. Het is een publieke zone die uitnodigt tot bewegen, spelen en verblijven onder de fruitbomen. Een pad midden door het plan dat alles en iedereen verbindt. De breuklijn loopt van Noordhof, onder de brug de Oversteek door, tot de boomgaard en eindigt bij het trekpontje naar het Fort Beneden Lent.

Vertel me alles wat ik moet weten over Nijmegen! Nijmegen
Alle deelgebieden op een rijtje Wijken