Over VanWonen

VanWonen is een ondernemende gebieds- en vastgoedontwikkelaar. We onderscheiden ons door geheel onafhankelijk oplossingen te bieden voor complexe vraagstukken op gebied van wonen. Vanuit Zwolle, Groningen en Nijmegen werken we met ruim 50 professionals aan de ontwikkeling van honderden koop- en huurwoningen per jaar. Gericht op welzijn van mensen en de aarde, gebouwd op persoonlijke relaties en een krachtig netwerk, staan we voor een nieuwe stijl van ontwikkelen.

Onze vier beloften

Wij houden ons aan vier beloften en die beloften doen we aan iedereen: mensen die een huis kopen, gemeenten, leveranciers, omwonenden en medewerkers. De beloften zijn de pijlers onder onze dienstverlening en vormen de basis voor alles dat we doen. Ze typeren onze cultuur en mentaliteit. Ze zijn richtinggevend voor de manier waarop we bij VanWonen werken. Ze zijn een inspiratiebron voor vernieuwing.

1. Altijd welkom

Dat is het gevoel dat we iedereen willen geven: geïnteresseerden, klanten, gemeenten, buurtbewoners en zakenpartners. In elke ervaring met VanWonen en bij elk contact. Net zo warm en betrokken zoals je thuis met elkaar om gaat.

2. Ontwikkelen van binnenuit

We denken vanuit de wensen van onze klanten en daarom ontwerpen en ontwikkelen we van binnenuit. Zo willen we bijdragen aan het creëren van een thuis. De omgeving, het type woning, de indeling en de afwerking; we toetsen alle ideeën bij onze klanten en nemen dit mee in het ontwikkelproces.

3. Geen kopers maar klanten

Met kopers doe je een transactie, met klanten bouw je aan een relatie. Wij zijn van de laatste categorie en dat zie je terug in de manier waarop we zaken doen met gemeenten en geïnteresseerden in een project of een woning. Wij geloven in de kracht van aandacht en participatie, waardoor langdurige relaties ontstaan; van klant worden en klant zijn, naar klant blijven. En daar hebben we onze diensten ook op afgestemd. Zo kan je ook nadat je je woning hebt betrokken, blijven meedenken over de ontwikkeling van jouw woonomgeving. Op deze manier dragen we bij aan een leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

4. Van A tot Z betrokken

Waarom zouden we wat we samen met onze klanten hebben ontwikkeld en waar we het meest trots op zijn, laten verkopen door een ander? Dat doen we dan ook niet, we houden het liever persoonlijk! De adviseur met wie je je dromen en wensen bespreekt, is ook de adviseur waarmee je het contract sluit. Klanten kopen van ons en bij ons.

image alt

Duurzaamheid en innovatie

Wij streven ernaar de wereld een beetje mooier en beter te maken voor iedereen. We willen woningen en leefomgevingen realiseren voor een lange periode. Die met minimale aanpassingen ook in de verdere toekomst aan alle wensen en eisen voldoen. Het gaat hierbij om duurzaamheid in de breedste zin: in levensduur, met oog voor het klimaat, maar ook sociale duurzaamheid door kansen te creëren voor iedereen. Innovatie is hierbij voor ons vanzelfsprekend: we verbeteren continu onze service, producten, diensten en processen om van toegevoegde waarde te blijven voor onze klanten.