Van gemeentelijke visie naar ontwerp van nieuwe buurt

11 juli '23

Wander Hendriks is strategisch stedenbouwkundige bij de gemeente Nijmegen. Samen met 3 collega’s is het zijn taak om in hoofdlijnen te bedenken hoe de stad verandert op stedenbouwkundig niveau. Dat gaat onder andere over waar extra woningen moeten komen, hoe hoog je bouwt, hoe je openbare ruimte inricht én wat je doet met (geparkeerde) auto’s. Ook bij De Waalhoven is Wander betrokken, samen met een grote groep van ambtelijke ontwerpers die de Waalsprong bedienen.

Wander legt uit wat bedacht is voor de plek waar de brug ‘De Oversteek’ uit de stad in De Waalsprong landt en hoe daar met De Waalhoven invulling aan wordt gegeven. Hij is enthousiast over de plannen.

image alt

Nijmegen-Noord

“De Waalsprong is een echt Nijmeegs project. We gaan op de dijk bouwen en dat is uniek. Daardoor krijgt het stromenlandschap een nieuw gezicht met diverse landmarks. Als je op de Waalkade staat en je kijkt naar de overkant zie je herkenningspunten, en dat is nooit zo geweest. Toen wij begonnen heette het project De Waalsprong, maar nu wordt het in de volksmond al ‘Nijmegen-Noord’ genoemd. Dat laat zien dat de gedachtegang over de sprong over de Waal maken geslaagd is. Nijmegen-Noord is onderdeel van de stad geworden. Bewoners zijn er trots op.”

“De Waalhoven vervult een belangrijke rol in het maken van verbinding tussen de oude stad naar het nieuwe Nijmegen-Noord. Hier komt alles samen: de oude stad, het nieuwe centrum en het landschap. Het was onze wens om de brug te laten landen op een levendige plek waarvandaan je gemakkelijk lopend of op je fiets je weg vervolgt naar het nieuwe centrum of de natuur in. Ik ben heel enthousiast over de manier waarop BPD en VanWonen dit hebben vormgegeven. De Waalhoven voegt zich echt naar onze wensen, maar bovenal naar die van de bewoners en bezoekers van de stad.”

Wijk voor iedereen

In De Waalhoven komen appartementen, gezinswoningen, koop, huur, sociaal, middenduur en vrije sector woningen. Ook zijn er collectieve woonvormen. Alles bij elkaar heel anders dan elders in De Waalsprong. Maar dat past hier goed op een plek waar stad en land samenkomen.”

image alt

De Waalhoven komt in een Kwel-landschap. De aanwezige natuur is de inspiratiebron geweest in het ontwerp. Als verwijzing naar het Kwel-landschap worden de gebouwen en woningen op ‘terpen’ gebouwd. Wander: “Het aardige hiervan is dat vroeger ook op deze manier werd gebouwd om droge voeten te houden. Geen zorgen voor de bewoners van De Waalhoven. Als er veel regen valt, komt het overtollige water gewoon in het singelsysteem van De Waalsprong. In de gebouwen is er veel aan gedaan om water vast te houden, want daarmee kan op een gecontroleerde manier het groen aan de gevel en op de daken van de terpen bewaterd worden.

Architectuur

In De Waalhoven vinden het landschap en de stad elkaar. Allerlei verschillende aanleidingen om tot een passende architectuur te komen. We hebben de ontwikkelaars veel vrijheid gegeven om daar een draai aan te geven. Als ik nu kijk naar de ontwerpen vind ik het mooi om te zien dat elke hoven zijn eigen sfeer heeft, maar dat overal wel een relatie wordt aangegaan met de omgeving. Daardoor ontstaat een mooi geheel.

image alt

Verleiden om te fietsen

Vanuit de woonvisie heeft de gemeente de ambitie om autoverkeer minder belangrijk te maken op plekken waar gewoond wordt. Hoe dieper je in een wijk komt, hoe minder dominant de auto wordt. Wandelaars en fietsers krijgen daarentegen alle ruimte. “Deze ambitie hebben de ontwikkelaars op een prachtige manier concreet gemaakt. Parkeren doe je bij de appartementengebouwen in de garages die slim bedacht zijn op de plekken van de bouwblokken waar een hoogteverschil moest worden opgelost. Straks wordt bijvoorbeeld in de ‘holtes’ onder de hoven geparkeerd. Door deelmobiliteit belangrijk te maken heeft de ontwikkelaar kunnen voldoen aan de parkeernorm. Daarbij word je als bewoner verleid om de fiets te pakken, ook als je in een appartementengebouw woont. Als je de lift uit stapt, loop je langs je fiets. En dan fiets je zo de dijk op of de stad in. De grote kwaliteit van hier wonen kan optimaal benut worden.”

  Naar het woningaanbod
  Meer nieuws lezen