De Waalhoven, unieke buurt aan de Waal

30 april '23

Maak kennis met De Waalhoven. Een nieuwe ontwikkeling die deel uitmaakt van de Waalsprong. De duurzame wijk verrijst in het dijklandschap tussen de Waal en singel. Daarmee worden stad, Waal, singel én dijk met elkaar verbonden.

In 2019 schreef de gemeente Nijmegen een prijsvraag uit onder ontwikkelaars. VanWonen en BPD bundelden de krachten en dienden eind 2020 het beste plan in en staan daarmee aan de vooravond van een prachtige gebiedsontwikkeling. Tijd om je meer te vertellen over de visie op De Waalhoven. We spreken af op de bouwlocatie met ontwikkelaars Norbert Mulder (BPD) en Hans Bonekamp (VanWonen) om meer over het project te weten te komen.

De Oversteek maakt een zachte landing in De Waalhoven

Een mooie lentedag, de heren steken van wal als we op de dijk staan en even verderop de kerktoren van Nijmegen zien. Achter ons ligt De Oversteek. Een nieuwe brug die de oude stad met het nieuwe land (De Waalsprong) verbindt en die tevens een belangrijk onderdeel is van het stedenbouwkundig ontwerp.

Norbert legt uit terwijl hij naar de brug wijst: “Kijk, de brug loopt dwars door het plangebied en zou daarmee de wijk kunnen verdelen. Dus daagde de gemeente ons uit om met een creatieve oplossing te komen. In ons ontwerp maakt de brug onlosmakelijk deel uit van de wijk. Het is eerder een verbindend element dan een scheidingslijn tussen buurten. De brug ‘landt’ in het groene landschap van De Waalhoven.”

image alt

Een duurzame wijk met collectieve woonbuurten

Wandelend door het gebied vertellen de heren samen verder over de plannen. Het spreekt tot de verbeelding. In De Waalhoven komen 4 collectieve woonbuurten met hof-, of erfstructuur. In totaal zo’n 565 woningen. Elke buurt krijgt een eigen identiteit. Bijzonder is de manier waarop openbare ruimte en privé verweven zijn met elkaar. Iedereen heeft een bescheiden buitenruimte, maar die voelt wel groots doordat je samen een heel groot stuk landschap ‘bezit’. De openbaar toegankelijke hoven worden gezamenlijk beheerd door de bewoners. De voordeuren bevinden zich aan de binnenzijden van de collectieve hoven. “We zien voor ons hoe hier een mooi collectief ontstaat van mensen met een grote gemeenschapszin.”

image alt

Hoog en laag verbonden

De 4 buurten zijn geworteld in het Waallandschap en worden als het ware aan elkaar geregen via een groen stadspark dat door De Waalhoven meandert en de breuklijn tussen hoog (dijk) en laag (singel) overbrugt. Opnieuw ook hier weer de verbindingen tussen twee belangrijke landschappelijke elementen.

“De hoogteverschillen die je hier goed ziet, benadrukken we in het landschap en in de bebouwing. Aan de dijk komen een zestal in hoogte verspringende woontorens die straks samen een nieuwe skyline vormen aan de Waal en de brug. Het ontwerp is op dit moment nog in uitwerking. Vast staat dat we de bewoners een indrukwekkend uitzicht gaan bieden”, legt Hans uit. “Dichter bij de singel wordt de bebouwing lager en sluit De Waalhoven mooi aan op het Hart van de Waalsprong.”

Vitaal en voor elk wat wils

De Waalhoven wordt een vitale, levendige wijk met enkele commerciële voorzieningen en een gevarieerd woningaanbod. Echt voor elk wat wils en daarmee passend bij de stad. Wie hier woont, wordt verleid naar buiten te gaan. De gebouwen zijn te gast in het landschap, dus zodra je naar buiten loopt, proef je de natuur. Dat gevoel wordt versterkt door het ontbreken van auto’s op straat. Norbert en Hans leggen samen uit dat ervoor is gekozen al het parkeren in de garages onder de bebouwing op te lossen. “Alleen een paar deelauto’s staan in het zicht. Daarmee hopen we deelmobiliteit te stimuleren”, legt Hans uit.

image alt

Energiezuinig en circulair

De heren worden enthousiast als we aankomen bij het duurzaamheidsvraagstuk. Altijd belangrijk en in deze tijden essentieel. “Natuurlijk voldoen alle woningen aan de laatste regels in het bouwbesluit en daarmee zijn ze gasloos en energiezuinig. Wat De Waalhoven bijzonder maakt is dat de woningen in het eerste deelplan, het Benedenerf, energieneutraal zijn en in houtbouw worden uitgevoerd, waardoor een lage CO2 uitstoot van de materialen bereikt wordt en daarnaast invulling gegeven wordt aan circulair bouwen.”

image alt

Natuurinclusief en klimaatadaptief

Op de plek waar we staan is het landschap robuust, maar heeft veel natuurlijke kwaliteiten. Die worden in het nieuwbouwplan versterkt. Norbert vertelt erover terwijl we teruglopen naar het informatiecentrum. “Door de groeninrichting van het maaiveld en de gebouwen wordt de biodiversiteit vergroot en verrijkt. Gevelbeplanting, groene hoven waar bomen kunnen groeien en bij heftige regenval helpen wadi’s water op te vangen en langzaam af te voeren. Alleen waar het nodig is, komt (half)verharding.”

Meer weten?

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten? De komende periode laten we allerlei mensen aan het woord en gaan we belangstellenden op de hoogte houden over de vorderingen en de planning. Schrijf je in als je niets wilt missen.

Meer nieuws? Je leest het hier
Hoe ziet de planning eruit? Bekijk het hier